התפקידים של יועץ בטיחות

התפקידים של יועץ בטיחות

יועץ בטיחות הוא אחד הגורמים החשובים ביותר בהתנהלות התקינה של העסק. על מנת להבין את תפקידו של היועץ יש להתייחס אל שלוש קטגוריות שונות:

יועץ בטיחות
יועץ בטיחות

1. שירותים שוטפים – קטגוריה זו מהווה את הבסיס לתפקידו של היועץ. במסגרת הקמת מערך בטיחות במפעלים אחראי היועץ על הקמת ועדת בטיחות, אשר מספקת מסקנות בגין ובעקבות תאונות עבודה או כשלי גיהות. על היועץ לכתוב נהלי עבודה לתפעול שוטף ולמצבי חירום, להקים צוותי חירום, ולהכשירם לפעולה בעת אירועים שונים, ואף לארגן את מערך הבדיקות של ציוד ומתקנים. במסגרת השירותים השוטפים לעסקים בענפי התעשייה אחראי יועץ בטיחות גם על כתיבת תכנית בטיחות מפעלית, ועמידה בתקני ISO הבינלאומיים.

2. בניית תשתיות – בתחום הבנייה נדרש היועץ ללוות את מערך הבטיחות באתרים. במסגרת העבודה נחשף היועץ אל תכניות בטיחות, מגבש אותן יחד עם הקבלן, ובוחן האם הן עומדות בדרישות החוק. יתרה על כך, היועץ הוא הגורם היחיד המוסמך לקבוע את דרישות הבטיחות בעבודה באתר הבנייה, ולכן יש לו השפעה ישירה על לוח הזמנים. היועץ כותב את הנהלים באתר, מספק חוות דעת אישית לגבי עבודה בגובה תוך שימוש בציוד בטיחות מתאים ומפקח על התשתיות.

3. רישוי עסקים – במדינת ישראל יש להפעיל יועץ בטיחות גם לצורך רישוי עסקים. במסגרת הפעילות הזו מספק היועץ שירותים כמו אפיון מערכות בטיחות למבנים, ליווי לאדריכלים בנושא בטיחות, תכנון מתקנים לבטיחות במהלך הבנייה, גילוי וכיבוי אש, ניקוז ואיסוף שפכים תעשייתיים, וכמובן הגשת בקשה לרישוי. עוד במסגרת רישוי עסקים אחראי היועץ על הכנת תיק מפעל על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה, על ביצוע סקר סיכונים ובניית תרחישים, ועל הקמת צוותי חירום ותרגול שלהם על פי ההנחיות. לאחרונה הוקצתה ליועץ אחריות בגין הגשת טופס בקשה להיתר רעלים, והכשרת עובדים לטיפול בחומרים מסוכנים.

נוכחות הייעוץ, פיקוח ובקרה בתוך העסק

 שירותי ייעוץ בגין נושאי בטיחות מחייבים את נוכחותו של הייעוץ בתוך המפעל או העסק. במהלך העבודה מזהה היועץ כשלים בטיחותיים ומונע תאונות. בנוסף, היועץ מאתר מפגעי בטיחות וגיהות, ממונה על הדרכת עובדים בנושאי בטיחות, ומכין תכנית בטיחות שנתית. כל בעל עסק הדואג לבטיחות וגיהות חייב להתייעץ עם גורמים מקצועיים לגבי חקירת תאונות עבודה, הפקת לקחים וכתיבת הוראות בטיחות.

בכל הנוגע אל פיקוח, יועץ בטיחות אחראי על בקרה בגין ביצוע בדיקות רפואיות, פיקוח על ביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות ובקרה על תהליכי העבודה השוטפים. היועץ הוא הגורם היחיד המורשה להתנהל מול רשויות כגון אגף הפיקוח על העבודה, מכבי האש, הרשות להגנת הסביבה ועוד.

כפי שניתן לראות, תפקידי היועץ העוסק בבטיחות בעבודה כוללים נושאים רבים ומורכבים. בין אם מדובר על גיוס יועץ לצורך שירותים שוטפים, בניית תשתיות או קבלת רישוי עסקים, חשוב להתייעץ עם גורם מקצועי ולהקפיד על הוראות החוק.

הכתבה באדיבות טרם בטיחות וגיהות בע"מ –  בטיחות בעבודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Skip to content